Thuisonderwijs
Thuis onderwijsLeerplichtThuis leren


Welkom bij Thuisonderwijs.be

Thuisonderwijs is een onderwijsvorm waarbij ouders het onderwijs niet delegeren aan een school maar het zelf ter hand nemen.

Thuisonderwijs, al dan niet door een privé-leraar, was met name voor de komst van door de overheid gefinancierde openbare scholen vrij standaard. Maar ook tegenwoordig zijn er landen waar thuisonderwijs wettelijk toegestaan is.
 
Motivaties om (t)huisonderwijs te geven zijn zeer divers, o.a. religieuze, pedagogische redenen, schoolproblemen, of beperking in de mobiliteit van de leerling worden als reden genoemd.

(T)huisonderwijs kent in de praktijk veel verschillende vormen. Van School-maar-dan-thuis, correspondentie-onderwijs, informeel leren tot een stijl waarbij geen onderscheid tussen leren en leven wordt gemaakt.

Voor anderen is het geen keus, maar de enige manier om voor de eigen kinderen geschikt onderwijs te verzorgen. Te denken is aan ouders die met kinderen tijdelijk of voorgoed in het buitenland verblijven. In veel landen is het plaatselijk onderwijs ontoereikend of onbereikbaar.

Ook wordt thuisonderwijs genoemd als alternatief voor kinderen die hoogbegaafd zijn en moeite hebben met het voor hen gemiddeld lage tempo van het basisonderwijs. (Bron: Wikipedia)


 (c) 2010 Thuisonderwijs.be - Thuis onderwijs / thuis leren en thuisstudies.